ASSAHİN TEKSTİL
Entegre yönetim sisteminin kapsamı Belge Faaliyet Kapsamı: Pamuklu Dokuma Kumaş İmalatı Yönetim Sistemi Kapsamı: Firmamız tarafından verilen hizmetlerin sunumunda kullanılan Yönetim Sistemi faaliyetlerinin yönetilmesi, denetimleri, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlanması, gerçekleştirilmesi, gözden geçirilmesi ve önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalarda kullanılan ve tanımlanmış sınırlarda yer olan ürün/hizmet yönetimidir. Fiziksel Sınırları: Kale Mah. Yılmaz Sk. No: 4 Kestel Bursa Türkiye Organizasyonel Sınırlar: Yönetim Sistemine firmamız; tüm personeli, üçüncü taraf, yüklenici veya tedarik zinciri sistemi içinde hizmet veren firma çalışanları dâhildir. Söz konusu çalışanlar, firma sınırları içinde faaliyet gösterebilir. Atık Sınırları: Firmamız adresinde bulunan ve çevre boyutlarında belirlenen tüm atıklar ve enerji yönetimi uygulamaları Yönetim Sistemi kapsamı dâhilindedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Sınırları: Yönetim Sistemine firmamız; tüm personeli, üçüncü taraf, yüklenici veya tedarik zinciri sistemi içinde hizmet veren firma çalışanlarının fiziksel sınırlarımız içindeki faaliyetleri kapsam dâhilindedir.
ÇEVRE POLİTİKASI Pamuklu Dokuma Kumaş İmalatı faaliyetlerimizde çevrenin Korunmasına katkı sağlamak amacıyla, Doğal kaynaklarımızın etkin kullanımı ve kirliliği önleme mücadelesine devam edeceğiz. Çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde, sürekli gelişime inanan ve sürdürülebilir çevre inancıyla faaliyetimizi gerçekleştirmekteyiz ve bunun devamlılığını sağlayacağız. Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak, çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indireceğiz. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirecek, çevre mevzuatına ve idari düzenlemelere riayet edeceğiz. Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz olumsuz etkileri en aza indireceğiz. Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlayacağız. Çevresel duyarlılığı arttırmak için gerekli eğitimler düzenleyerek çalışanlarımızın çevre konusunda bilgilenmelerini, bilinçlenmelerini ve motivasyonlarını sağlayacağız. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapacağız. Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri uygulayacağız. Her departman faaliyeti sonrasında oluşabilecek çevresel riskler belirlenecek ve oluşan atıkları azaltmak adına önlemler alacağız. Tesis genelinde atıkların ayrıştırılması için çözümler üreteceğiz. Tesisimizde çıkan tehlikeli atıkların çevre mevzuatı kapsamında bertarafını ve bunun bünyemizde sürekli gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile su ve elektrik tüketimlerimizi düzenli takip edip, aşırı tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler alacağız. Aşırı kimyasal tüketimlerinin engellemek için, kimyasalların yeteri kadar kullanılması gerekliliği ile ilgili personelimize eğitimler vermeye devam edeceğiz. Oluşabilecek acil durumlar ve çevre felaketlerinin önüne geçmek amacı ile Acil Durum Müdahale Ekipleri ile düzenli tatbikatlar yapacağız. Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirme felsefesinde sürdüreceğiz. Personele ve misafirlere yönelik çevre bilincini artırmak için düzenli periyotlar halinde hatırlatıcı bilgiler sunacağız. Çevreye göstermiş olduğumuz bu duyarlılığa, sizlerin de sahip çıkacağınızı, bizlere destek olup dünyamızı birlikte güzelleştireceğimizi umuyoruz. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Pamuklu Dokuma Kumaş İmalatı faaliyetlerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği gereklerine azami özen göstererek; İş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini hedeflerle yönetmek; Yasal mevzuat şartlarını ve diğer şartları yerine getirmek; Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak; İSG yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, iyileştirmeyi teşvik ve garanti etmek; Çalışanların, çalışan temsilcilerinin katılımı ve çalışanlarla istişare gereklerini yerine getirmek; taahhüdümüzdür.